Belépés

CAPTCHA
Ez a kérdés annak tesztelésére szolgál, hogy Ön egy valós személy, nem pedig egy spam robot. Kérem írja be a karaktereket az alábbi boxba:
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Itt írhatsz nekem

Tabuk és dogmák


 

Először is szeretném
leszögezni, hogy  nő vagyok, talán nem annyira szőke, mint a viccekben, de egy
új megközelítésből, új észrevételekkel, női rálátással fogok néhány tabut
ledönteni és néhány keresztény dogmát megcáfolni. Amiről eddig azt gondoltad,
hogy lehetetlen, arról kiderül, hogy igaz lehet, amiről pedig azt próbálták
elhitetni velünk, hogy megdönthetetlen igazság, az a legnagyobb átverés.

Kezdjük mindjárt az elején.
A teremtés könyve szerint az eredendő bűnt Éva követte el, mert hallgatott a
kígyóra, és előbb ő, majd kedves párja, Ádám is evett a tudás fájának
gyümölcséből.  Ezért az úr kiűzte őket a paradicsomból.

 A biblia szerint minden ember
Ádámtól és Évától
származik, ez azóta be is bizonyosodott. Hihetetlen, de igaz! Genetikai kutatások szerint minden ma élő
ember egyetlen ősanyára vezethető vissza.

Ádám és Éva, és az ő
gyermekeik, és azok gyermekei, a pátriárkák Noéig még " istenek" voltak, persze csakis átvitt értelemben. Nem voltak
hallhatatlanok földi életükben, de elég szép kort értek meg. 777 éves korában
halt meg Noé édesapja, még az özönvíz előtt, a többiek mind idősebbek voltak,
895-969 évesek halálukkor. Közvetlen leszármazottaik közül Matuzsálem volt,
aki a leghosszabb ideig élt, 969 évet. Ez is elég hihetetlennek hangzik, de mi van,
ha mégis igaz?

Akkor nyilván nem olyan
emberek voltak ők, mint mi, lehet, hogy nem is hasonlítottak ránk. Akkoriban még
nem esett eső, a föld felszínét egyenletes pára borította. Csak az özönvíz után
lettek felhők, és akkor először láttak szivárványt, előtte sohasem.

 " És lészen, hogy
mikor felhővel borítom be a földet, meglátszik az ív a felhőben."

A bibliában olvasható, hogy
az istenek fiai az emberek leányai közül vettek maguknak feleséget. Ezek szerint 
voltak primitív ősemberek is, akik állatok módjára éltek, de a leányaik
szépek voltak, és az  istenek  fiai az emberek leányaival közösültek, akik
gyermekeket szültek nekik. Sajnos ezek a gyermekek félresikerült gonosz lények
lettek, ezért a vízözönnel pusztította el őket az Úr.

Nos, ez a bűn sokkal nagyobb
büntetést érdemelt, mint az első emberpár bűne. Őket csak száműzte az úr, míg a
keverék szörnyszülötteket el kellett pusztítania, csakis a bárkán lévő élőlények
maradhattak életben, az emberek közül csak Noé és családja.

Tehát ezek szerint minden
rossz forrása a kundalini, a férfiak egyszemű kígyója, amely a test kívánalmait
kényszerítette a gazdájára, csakúgy, mint manapság : a friss " hús", melyet
előbb becserkészni, majd elejteni olyan nagy élvezet. A legnagyobb bűnünk az, ha
elfelejtjük isteni eredetünket és csakis a test kívánságaival törődünk.

Az özönvíz is valóban
megtörtént, minden nép őrzi a legendát, csak Noét nevezik másképpen. A bárka
tökéletes arányaival mindig szembefordul a hullámokkal, soha nem borul fel,
manapság ugyanilyen arányokkal készítik a tankhajókat és az anyahajókat,  és akár az állatokról szóló
rész is igaz lehet. Mindenesetre hatalmas dinoszauruszokat nem vittek a bárkába,
ők nagyjából ki is pusztultak.

Lehetséges, hogy egy óriási
meteor csapódott be, megbillentve a föld tengelyét, és ezzel a mai 
állapotot hozta létre. Azóta esik az eső, váltakoznak az évszakok és az emberek
élettartama " csak" 120 évre van programozva. Szerintem ez a két esemény
összefügg, a becsapódás hatalmas cunamit eredményezett, a föld tengelyének
elmozdulása pedig a 40 napos esőt.  Atlantisz sem elsüllyedt, hanem
elárasztotta a víz. Az onnan megmenekült  "istenemberek" alapozták meg az
ókori kelet kultúráit, az egyszerű emberek őket nevezték isteneknek. Ezek az "
istenek" például a sumér, az egyiptomi, a görög, a római istenek és egy közülük
Mózes istene: Jehova.

" Az Isten pedig szóla
Mózeshez és monda neki: Én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy
jelentem meg, mint mindenható Isten, de az én Jehova nevemen nem voltam előttük
ismeretes."

A megmaradt néhány
"istenember" nem bírta az új földi klímát, ezért viseltek furcsa ruhákat,
szkafandereket, ahogy Deniken erre bizonyítékokat is talált. Magas hegyek
tetején elszeparálva éltek, földi halandókat nem igen láttak vendégül, csakis
ritkán, megfelelő óvintézkedések mellett. Zeuszék és Mózes istene is nagyrészt
csak a saját céljaikra használták fel az egyszerű halandókat. Természetesen ők
nem azonosak a teremtő Atyával, ezt Jézus Krisztus az emberiség tudomására is
hozta. Azok feszítették keresztre, akik a saját "istenüket" a teremtő istennek
hitték, és még ma is annak hiszik.

Ez volt az emberiség
történetének legnagyobb átverése, a másik pedig az, hogy a keresztényekkel is
elhitették, hogy a teremtő atya ez a bosszúálló, gyilkosságokra, rablásokra
buzdító " isten". Nem gondolom, hogy ez tudatlanságból fakadna, valószínűbb,
hogy az egyszerű emberek félelemben tartására szolgál.

Az új testamentomban Isten
egyetlen egy helyen sem szerepel Jehova néven.

 Pál apostol ezt
mondja: "Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a
minthogy van sok isten és sok úr,

Mindazonáltal nekünk egy
Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne, és egy Urunk, a
Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa."

Krisztus szavaival szó
szerint a szentírásból:

" Ha az Isten volna a ti
atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől származtam és jöttem, mert nem
is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem." Ján 8.42

" Ti az ördög atyától valók
vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt
kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság.
Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atyja." Ján
8.44

Aki erről mást gondol és
mond, azt most is keresztre feszítik. Manapság nem szó szerint, de átvitt
értelemben igen. Kedves ellenségeink, tetszik, nem tetszik ez az igazság, az
üdvözülés számotokra is lehetséges, de csakis akkor, ha ezt végre belátjátok.
Eddig közel kétezer év gondolkodási időt kaptatok, talán már éppen időszerű
lenne elfogadni a megváltást. Kedvenc költőm szavaival élve: Érted haragszom,
nem ellened!

A félelem és a gyűlölet
urának szolgálata helyett végre el kellene fogadni Krisztust,  a szeretet istenét, a
megváltót.

Eddig a megtérés helyett
fáradtságos és rengeteg
munkával összehozták az ó és újtestamentumot, utalások tömegével tették szinte
érthetetlenné, az igazságot darabokra törték, mint egy puzzle-t, majd a lényeges
darabkákat kivették belőle. Hozzátenni nem mertek, biztos, ami biztos hátha
mégis a Krisztusnak van igaza, de arról tettek, hogy az egyszerű halandó ne
értse, hogy mi a lényeg.

Ez az írástudók bűne, amely
a létező legnagyobb bűn.

A reinkarnációra vonatkozó
részeket nagyjából kivették a szentírásból, de azért maradtak a lélek
újjászületésére utaló mondatok, például Keresztelő Jánossal kapcsolatban.

" Ímé én elküldöm néktek
Illyést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja." Malakiás
4.5

" Mert a próféták mindnyájan
és a törvény Jánosig prófétáltak vala. És, ha be akarjátok venni, Illés ő, a ki
eljövendő vala. A kinek van füle a hallásra, hallja." Máté 11.13-15

Ezek Krisztus szavai arról,
hogy Illés próféta újjászületett, mint Keresztelő János. Ha figyelmesen olvasod
a szentírást és van füled a hallásra, sok helyen van utalás a reinkarnációra, és
így rájöhetsz, hogy az egyetlen igazság, amelynek egyes elemeiről a spirituális
tanítók szólnak, összegezve és teljességében Krisztus tanításaiban találhatók.
Csak akkor fogod érteni, amikor a lelked megérett a befogadására, van füled a
hallásra.

A szeretet ellentéte a
félelem, ezért a pénzvilág urai minden eszközzel arra törekednek, hogy folyamatos félelemben tartsanak
bennünket. A szeretet istenét azonossá próbálják tenni a büntető, bosszúálló
istennel. A televízió, az újságok rémhírekkel táplálják a félelmet. Félnünk
kellene a betegségektől, a katasztrófáktól. Ránk tukmálták a pénzüket,
jelzáloghiteleket adtak,  hogy azután az otthonunk elvesztésétől kelljen
félnünk. Három műszakban minimálbérért dolgoztatnak, hogy megöljék a lelkünket,
és onnan is bármikor kirúghatnak , csak azért, hogy féljünk.  Ha nincs háború, akkor a terroristáktól , ha nem halunk meg fiatalon,
akkor az öregségtől, a nyugdíjas évektől kellene szerintük félnünk. Féltjük a
gyermekeinket, pedig mindig van olyan szerető rokon, vagy ismerős, aki baj
esetén helyettünk gondoskodna róluk.

Minden félelem forrását a
halálfélelmet erősítik az összes létező módszerrel, pedig a halálfélelem csak az
anyagi létünk   ösztöneredetű, isteni forrásunktól független
velejárója. Ezért kellett a bibliából a reinkarnációra vonatkozó részeket
kivenni, a lélek halhatatlanságát tagadni, ezzel a keresztény hitet az anyag
mocsarába süllyeszteni. A boszorkányüldözések, az inkvizíció ténykedései, a
keresztesháborúk  mind a Krisztus elleni akciók voltak. Manapság pedig a
média, a karizmatikus gyülekezetek, de még a hivatalos egyházak is azt
szolgálják, hogy letérítsenek bennünket az igazi krisztusi útról.

A szeretet parancsolata
helyett a sátán elleni harcra buzdítanak, pedig Krisztus megmondta, hogy az
ellenségeinket is szeretnünk kell, ez az egyetlen esélyünk ellenük. Ha gyűlölünk
bárkit is, azzal csak az ő energiáját tápláljuk, legyen az ember vagy ördög.
Csakis a szeretetenergia képes a félelem és a gyűlölet semlegesítésére.

Ha tenni akarsz a jobb
világért, akkor életed minden pillanatában eszerint cselekedj!  Sokan vagyunk és egyre többen leszünk olyanok, akikben
már
nincs félelem. Olyan gyermekek születtek és születnek, a kristálygyermekek, akiknek már
természetes adottságuk az, hogy nincs rezgéstartományuk a félelemre. Ők azok,
akik ellen nincs fegyvere az anyagi világ urainak. Szeretetenergiájuk
megváltoztatja a környezetükben élő emberek tudatát is, ők azok akik jelképesen
megtisztítják az utat  Krisztus előtt.

Ez a gyilkos játék, amit a
hatalmasok játszatnak velünk, nélkülünk nem fog működni. Nem kell részt vennünk
benne!

" Ti se kérdezzétek, mit
egyetek vagy mit igyatok, és ne kételkedjetek. Mert mindezeket a világi pogányok
kérdezik: A ti Atyátok pedig tudja, hogy néktek szükségetek van ezekre. Csak
keressétek az Isten országát, és ezek mind megadatnak néktek." Jézus Krisztus

Az Isten országa bennünk
van. " Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban
imádják." Másképpen is lehet élni ezen a földön, úgy, ahogyan az emberiség első
aranykorában.

" Az aranykorban még
gondtalan szívvel éltek az emberek, akár az istenek, munkátlanul és baj nélkül.
Nem volt még nyomorúságos öregség, kezük, lábuk friss ereje nem hagyta el őket,
amíg csak éltek, virágzó fiatalságnak örülhettek mindvégig, s úgy haltak meg,
mint akit álom ér utol. Nekik még részük volt minden jóban. Termését meghozta a
zsíros föld magától, bőségesen és irigység nélkül, s az emberek ráérő idejükben
azt tehették, amihez éppen kedvük volt. Gazdagok voltak, és szerették őket a
boldog istenek."

Annak jó, aki megéri a
visszatérő aranykort a görög mondák szerint.

 Legyen nekünk jó!

Földangyal fórum

Ki van itt?

Jelenleg 0 felhasználó és 4 vendég van a webhelyen.