Belépés

CAPTCHA
Ez a kérdés annak tesztelésére szolgál, hogy Ön egy valós személy, nem pedig egy spam robot. Kérem írja be a karaktereket az alábbi boxba:
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Itt írhatsz nekem

Apokalipszis most?

 

Akkor majd utálatos lesz az emberek számára, és sem csodálni, sem tisztelni nem fogják ezt a világot. S mindez a jó, melynél jobbat nem lehetett, nem lehet s nem lehet majd látni, veszélybe kerül, az emberek számára terhes lesz, s emiatt majd megvetik és nem fogják majd szeretni ezt az egész mindenséget, Isten utánozhatatlan művét, dicső alkotását, melyet a formák sokarcú változatosságával oly jól szerkesztett meg, Isten akaratának ezt az eszközét, Istenét, aki saját művében irigység nélkül árasztja jóakaratát, ahol minden együtt, egyben jelenik meg, a különféle dolgok egységes összessége, melyek méltók szemlélői tiszteletére, dicséretére és szeretetére. Mert a sötétség előbbre való lesz, mint a fény, s a halált hasznosabbnak fogják tartani az életnél, senki sem fog az égre tekinteni, a vallásos embert esztelennek, az istentelent bölcsnek fogják gondolni, az őrjöngő lesz az erős. a legelvetemültebb a jó. A lélek pedig és minden hozzá kapcsolódó hit, amely szerint a lélek halhatatlan vagy halhatatlanná akar válni, annak megfelelően, amit kifejtettem nektek, nem csupán nevetség tárgya lesz, hanem hiábavalóságnak is tűnik majd. Sőt, higgyetek nekem, még főbenjáró bűn vádjával is illetik azt, aki a lélek vallásának a híve. Új jogokat, új törvényt fognak alkotni, semmi szentet, semmi vallásosat nem lehet majd hallani, ami méltó lenne az éghez és az égiekhez, s a lelkünkben nem lesz hit. Elkövetkezik az isteneknek az emberektől való fájdalmas szétválása, csak az ártó angyalok maradnak vissza, akik az emberrel kissé keveredve a szerencsétleneket erőszakkal mindenféle merész gaztettre hajtják, háborúba, rablásra, cselvetésre s mindenre, ami ellenkezik a lélek természetével. A föld kibillen, a tengeren nem fognak hajózni, az eget nem járják majd a csillagok, s pályájuk kizökken az égen, minden isteni hang szükségszerűen elhallgat és elnémul, a föld gyümölcsei megrothadnak, a talaj terméketlenné válik, a levegő pedig gyászos zsibbadtságba dermed. Így fog megvénhedni a világ, istentelenség, rendetlenség, minden jó kifordulása jön majd el. Amikor mindez elkövetkezett, Aszklepiosz, akkor az Úr és Atya, a leghatalmasabb Isten, az egy Isten mozgatója, miután megszemlélte az erkölcsöket és a dacos tetteket saját akaratával, amely nem más mint az Isten jósága, megszüntetve a tévelygést minden gonoszságot özönvízzel mos el vagy tűzzel emészt el, vagy halált hozó betegségekkel vet véget az életnek, melyeket szerteszét szór a földön, s a világot régi arculatában teremti újra, hogy a világ maga is méltó legyen a tiszteletre,és csodálatra, s az Istent is, e nagy mű létrehozóját és helyreállítóját szüntelenül dicsőítő és áldó szózatokkal ünnepeljék az akkori emberek. Mert ilyen világ fog születni, minden jó dolog újra formálódik, s az idők folyamán a természet a legszentebb és a valláshoz legméltóbb módon állítódik helyre, mégpedig az isteni akarat révén, amely kezdet és vég nélkül volt, van és örökkévaló. Mert az Isten akaratának nincs kezdete, mindig változatlan és milyenségében örökkévaló. Istennek a lényege ugyanis nem más, mint akaratának a szándéka. Hermész Triszmegisztosz

Földangyal fórum

Ki van itt?

Jelenleg 0 felhasználó és 1 vendég van a webhelyen.