Belépés

CAPTCHA
Ez a kérdés annak tesztelésére szolgál, hogy Ön egy valós személy, nem pedig egy spam robot. Kérem írja be a karaktereket az alábbi boxba:
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Itt írhatsz nekem

2012-Foton öv hatása

Az alábbi idézetek Átlénygülés Kapujában c. könyvből valók, a teljesség igénye nélkül!"A foton övvel a tudósok és asztrológusok éppen úgy foglalkoznak, mint a médiumi üzenetek. 1961-ben fedezték fel műholdak segítségével, hogy a Plejádok körül valami furcsa, aranyló energia felhő jelenik meg. Pontosan nem tudták definiálni, hogy mi ez, de az észrevehető volt, hogy határozottan közeledik a Naprendszer felé. Akármilyen megdöbbentő is, a NASA először kidolgozta a tervet a Foton öv felrobbantására, és állítólag tettek is erre kísérleteket. Ez tökéletesen kifejezi ezen csoport valódi szándékait, hatalmi gőgjét, és hamis mindenhatóság tudatát. Hamarosan azonban rá kellett döbbenniük, hogy a Foton övet nem tudják megsemmisíteni, és az határozottan, ellentmondást nem tűrve közeledik.


A foton keletkezéséről, a fizika szintjén annyi elmondható, hogy amikor egy pozitron találkozik egy elektronnal, a másodperc töredéke alatt lenullázódik a töltésük, és a kiegyenlítődés pillanatában az anyag energiává, fotonná, fénnyé alakul át. Tulajdonképpen ez az abszolút Fény, ami a részecskék találkozásából született.
1987 óta, sőt már az 1960-as évek óta számtalan tudományos munka és találgatás látott napvilágot arról, hagy vajon milyen lesz az, amikor a Naprendszerünk és a Föld találkozik ezzel a mezővel.
Egyébként a Foton övvel való találkozás valóban hozhat kataklizmákat, mint ahogy a legutóbbi Oroszlán világkorszakhoz kötődik Atlantisz pusztulása is, és az azt követő Özönvíz, i.e. 10 800 körül. Tehát a Foton övbe való belépés, nem mindig kellemes, csupán felemelő átélés, de mindenképpen egy hihetetlen mély transzformáció. Lehetőség az emlékezésre, egy kvantum ugrás megélésére, amikor is egy egész civilizáció felemelkedhet a létspirálján egy magasabb szintre.
A mi kollektív és egyéni rezgésszintünkön múlik, hogy ebből mit fogunk megélni.
A tudósok az előrejelzéseikben sok olyan dolgot említenek, melyek részben már érzékelhetőek, csak talán finomabban, és nem egy univerzális kataklizma jellegével.
Arról beszélnek, hogy a szeizmikus aktivitás fokozódhat, vagyis földrengések, vulkán kitörések, nagyobb gyakorisággal várhatóak. Esetlegesen pólusváltás is történhet, és ezeket a jeleket valóban már mind tapasztaljuk is.
Ha a Nap lép be először a Foton övbe - mondták a tudósok -, akkor lehet, hogy 5-6 napra teljesen kialszik az égbolt fénye, és totális sötétség borul a Földre. Sőt bizonyos fokú lehűlés is elkezdődhet, ami akár egy átmeneti, kisebb fajta jégkorszakkal is felér majd. Utána pedig, az abszolút Fény sugárzó jelenléte lesz várható, szerintük.
A Foton övbe való belépést egyébként 1987-re jósolták, majd 1995-96-ra, azután pedig 2003-ra. De abban minden kutató egyetértett, hogy 2012-ben már teljes bizonyossággal benne leszünk a Foton öv sugarában.
Amitől a leginkább tartottak az volt, hogy az egész elektromos hálózat megbénul majd, hiszen a mi világunk az elektronok túlsúlyára épül. Az elektronok mozgása tartja életben a számítógépes rendszereket, az elektromos berendezéseket, a távközlést, a légi irányítást, és szinte minden területe a hétköznapok zavartalan működőképességének az elektromosságon múlik.
Ezzel szemben a Foton öv lényege éppen egy pozitron túlsúly jelenléte. Tehát, valóban megalapozott az a gyanú, hogy ha egy ilyen pozitron túlsúly találkozik a világunk elektron többletével, akkor a két részecske találkozásakor egy rendkívüli kisülés, fényjelenség kíséretében a töltés lenullázódik, és az elektromos berendezések használhatatlanokká válnak.
Gondoljunk csak az éppen a közelmúltban történt amerikai nagy áramkimaradásra, amikor 2003. augusztus 14-én Észak-Amerika óriási, kiterjedt sávjában kialudtak a fények, mert a generátor meghibásodott. Majd szeptember 26-án hajnalban ugyan ez történt egész Olaszországban is.
Aki figyelte ezeket a jeleket, az észlelhette, hogy ezekben a hónapokban nálunk is feltűnően sok átmeneti áramszünet volt.
Ez mind a Foton öv hatása, ami csak sűrűsödni fog a jövőben.
Ami miatt ez nem történt meg gyakrabban, és az egész bolygóra kiterjedően, az az, hogy bizonyos Szíriusz-, Plejádok-, és Arcturusbeli szellemi csoportok roppant erőfeszítéseket tesznek a Föld terében dolgozva azért, hogy létrehozzanak egy olyan speciális morfogenetikus mezőt, egy védőhálót, amely egyenlőre még leárnyékolja a generátorokat, és a fontos elektromos központokat.


Azonban a Foton öv hatása és jelenléte rendkívül pozitív, hiszen ez az Élet jelenléte maga, és nem kell megijedni ezektől a hatásoktól. Azt tudjuk, és érezzük, akár bevallják a szakemberek akár nem, hogy a mi háztartási berendezéseink is, mint a TV rádió, számítógép, mikrohullámú sütő, és természetesen a mobil telefonok is, igen komoly, és káros elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, amelyek szinte átszövik az otthonainkat, munkahelyeinket, és ott vannak mindenütt.
Ezek a hullámok, láthatatlanul ellentétes forgási irányra késztetik a szervezetünk molekuláit, atomjait, és életellenes folyamatokat indítanak el a sejtjeinkben, mely hosszú távon diszharmóniát, betegséget, és a sejtek öregedését váltja ki.
Míg a fotonok finoman áthangolják a "molekulák forgási spinjeit", és az Élet szerinti, pozitív kvantumokat közvetítik a sejtjeink felé, amely az egészség, és a sejtszintű megfiatalodás irányába tolja el a testünkben zajló folyamatokat.
Erre utal egyébként Barbara Marciniak, A Plejádok tanításai című könyvében, amikor elmondja, hogy a mi elektromos berendezéseink valójában egy titkos, de nagyon is szándékosan, megtervezett "tudatkontroll" eszközei. Az általuk kibocsátott, és meghatározott frekvenciára hangolt berendezések, az emberi agyat elérve rést ütnek annak energetikai védelmén, így egyfajta tudat-manipuláció történhet általuk.
A kutatók körében igen nagy aggodalmat kiváltó másik terület, az atomreaktorok, és atomfegyverekkel végzett kísérletek labilitása. Attól tartanak ugyanis, hogy a Foton energia erős és kiszámíthatatlan hatása, egy váratlan láncreakciót indíthat el az instabil radioaktív elemekben, és ez menthetetlenül robbanásokhoz vezethet. Ez a félelmük sem alaptalan, hiszen az emberiség sajnos visszaélt ezzel a technikai tudással is, és nagyon sok olyan kézben van ma a világon atomfegyver, akik nem jól használják ezeket az erőket, így szembekerülnek a Fénnyel.
Itt is elmondható, hogy az Égi csoportok komoly összefogással tartják fenn az atomerőművek körül a védelmi fényhálót, hogy oda egyenlőre ne léphessen be a Foton öv hatása.
Ezt a védelmi burkot láttuk idén a Paksi erőmű körül is, ahol szintén volt bizonyos fokú szivárgás, melyet ezzel a mezővel igyekeztek megállítani az Égiek.
A Plejádok üzenetei úgy szóltak, Barbara Hand Clow szerint, hogy 1987. március 16-a és 22-e között a Föld belépett a Foton övbe, egyetlen hétre.
Ezután, minden évben egy héttel ez előtt léptünk a Fégy sávba, és egy héttel ez után hagytuk el ezt a mezőt.
Vagyis minden évben kitolódik ez az időszak 2-2 héttel.
1988-ban már három hetet, 1998-ban pedig már közel fél évet tartózkodott a Földbolygó a Foton öv sugarában és 2012-ben a bolygó keringési pályájának az egésze benne foglaltatik majd.


A Nap egyébként 1998-ban lépett be a Foton övbe, amit a csillagászok is visszaigazoltak, ugyanis igen intenzív napaktivitás volt akkortájt, és különféle naprobbanások zajlottak a felületén.
Itt érdemes megjegyeznünk azt is, hogy idén, 2003. október 23-24-én is rendkívüli erejű napkitörések jelentkeztek, két hatalmas napfolt megjelenése nyomán, amelyek izzó gázfelhőket lövelltek ki a Föld felé.
A tudósok bejelentése szerint az utóbbi évek legnagyobb viharai dúltak most a Nap felszínén, és a Föld mágneses terét elért gázfelhők mérsékelt geomagnetikus viharokat keltettek. Ezek következtében a műholdas rendszerek, az elektromos hálózatok, és a mobiltelefonos hálózatok is megbénulhattak részlegesen.
Mivel a gázok elektromosan töltött részecskéket tartalmaznak, ezért valóban érzékelhetőek voltak ezek a zavarok a távközlési, a műholdas, az áramszolgáltató, és a navigációs rendszerekben. Arról is vannak statisztikai adatok, hogy az emberek érzelmi, és mentális állapotára is erősen hathatnak ezek a napkitörések, ilyenkor több baleset, katasztrófa, és akár erőszakos cselekmény is történik.
Érdekes megfigyelnünk, hogy mikor voltak ilyen naptevékenységi maximumot jelző évek:
1945, 1956, 1968, 1979, 1990, 1998, 2001, és most 2003!


A legutóbbi esetben mi azt láttuk, hogy a Nap Kapujában, amely egy nagyon fontos szakrális tér a 4. Dimenzió felsőbb oktávján, teljes nyugalom van, sőt bizonyos rezgésszint emelkedés érzékelhető. Azonban egy nagyon erős Foton öv hatás, és foton beáramlás történik a Nap, mint 3. Dimenziós égitest terébe, ami szinte forró, izzó lávaszerű örvényeket kelt a felszínén. Látható volt, hogy éppen a Nap feladata ennek a foton energiának a közvetítése a Naprendszer további bolygói felé, így ezek a foton részecskék forró gázfelhőkbe csomagolva érik el a Föld felszínét is.

Ismét hangsúlyozzuk, hogy a Foton öv nem más, mint a Fény hírnöke a Földanya és az emberiség számára! Az emlékezés kulcsa, és az Isteni/Istennői teljesség felé vezető út hídja, mely átemel majd bennünket abba a tudatosságba, ahol igazán önmagunkra ismerhetünk. Tehát ne félelemmel figyeljük ezeket a változásokat, inkább egy nyitott, bizalommal teli várakozással!
A világ egészen különböző pontjain fogadnak bizonyos médiumok, tanítók és gyógyítók hasonló üzeneteket a Felemelkedés Isteni tervéről, hogy ezek az ébresztő szignálok eljussanak az emberiség azon részéhez, akik érzékenyek és nyitottak a szellemi szférák jelenlétére, és akik eredeti élettervük szerint, a Fény küldötteiként részei ennek a kozmikus folyamatnak.
Van egy fontos dátum, amely rendszeresen megjelenik ezekben az üzenetekben, mégpedig a 2012. december 21., vagy máshol a december 23-24., mint ennek a kozmikus történésnek a földi időben mért pontos időpontja. Ez a dátum a maja naptár vége is. A mexikói Palenque templomvárosa volt egykor a maja társadalom egyik központja, amely több mint ezer évvel ezelőtt élte virágkorát, és egy nagyon érdekes időszámítási módot, illetve ezzel összefüggésben fontos próféciákat hagyományozott a világra. Bizonyos, más maja forrásokban pedig, ettől egy kicsit eltérő időpont szerepel, mégpedig 2013. február 19, mint az utolsó 13 éves ciklus vége. Mindenesetre az bizonyos, hogy 2012. december 21. egy nagyon fontos időpillanat lesz, amikor számtalan kozmikus folyamat érkezik el a végpontjához.
Egyrészt, ez lesz az a pillanat, amikor a Földbolygó a Plejádok, Alcyone csillaga körüli 25.920 éves keringési pályájának végpontjára érkezik. Ugyanebben a pillanatban, ezzel tökéletesen szinkron, a Plejádok egész csillagrendszere a Galaktikus központ körüli 225 millió éves keringési ciklusának végére ér, sőt az egész Tejút Galaxis is éppen abban a pillanatban jut majd el, egy ennél végtelenül hosszabb keringési pályája végpontjára a Nagy Központi Nap körül.
Olyan ez, mintha egy különleges kozmikus spiráltánc záróakkordja hangzana fel a térben.
De, ahogy a teremtés örök körforgásának rendjében, minden halálkapu egyben az újjászületés küszöbét is jelenti, úgy ez a jövőbeli pillanat az egész univerzum újjászületését is jelenti majd. Az élet nem vész el, csak átalakul, és ebben a folyamatban a Plejádok csillagrendszere, és vele együtt a Naprendszer, és természetesen a Földbolygó is újjászületik, és átlép egy új teremtő álom küszöbén.
Ezért olyan hihetetlenül fontos az a fejlődési ciklus, amelyet be kell járnunk 2012-ig, és ezért érezhetjük, hogy rendkívüli és megismételhetetlen életet élünk most, amelyben tanúi, teremtői, sőt fényküldöttei is vagyunk ennek a kozmikus történésnek, melyre nem volt még példa a belátható történelmünkben."

Földangyal fórum

Ki van itt?

Jelenleg 0 felhasználó és 3 vendég van a webhelyen.